Poznaliśmy oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej. Jedna z propozycji mieści się w budżecie zamawiającego.

W ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z oddziałem w Katowicach, w połowie czerwca przetargu wpłynęło dziewięć ofert. Projekt dotyczy rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej.

Najtańszą ofertę złożyły: Mosty Katowice na kwotę: 1 230 000,00 zł. Najdroższą złożyło Egis Poland z Warszawy na kwotę: 2 408 340,00 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 388 577,60 zł brutto.

Rozbudowa S1 - fot. GDDKiA
Rozbudowa S1 – fot. GDDKiA

– Następnym etapem będzie przeprowadzenie analizy złożonych ofert, co pozwoli na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Kryteria oceny to cena, która stanowi 60%, a doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40% – informuje katowicki oddział GDDKIA.

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, następnie wspierania zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane i pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz gwarancji.

Jest to pierwszy krok ku realizacji projektu. Kolejnym będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.