Trwają prace związane z remontem studni – jednego z najbardziej charakterystycznych elementów sławkowskiego rynku.

Rozpoczęły się prace modernizacyjne sławkowskiej studni, znajdującej się na rynku. Pierwszym etapem będzie rozebranie studni i wykonanie prac fundamentowych.

W dalszej kolejności odtworzona zostanie drewniana konstrukcja wraz z pokryciem dachowym. Na końcu odtworzona ma zostać granitowa kostka wokół studni. W czasie prac powtórnie użyte będą te z oryginalnych elementów, które nadawać będą się do ponownego wykorzystania.

O konieczności gruntownego remontu zadecydowały przeprowadzony, na zlecenie urzędu miasta, przegląd. Stan techniczny studni budził wątpliwości. Ze względów bezpieczeństwa obiekt musiał wówczas zostać ogrodzony.

Ze względu na zabytkowy charakter rynku, procedura wykonywania dokumentacji, dokonywania uzgodnień i ubiegania się o konieczne pozwolenia była długotrwała. W połowie lipca do urzędu wpłynęło pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Koszt remontu studni ma wynieść 45 tys. złotych. Prace mają potrwać około sześciu tygodni i powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.