Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu radni, bez żadnego głosu sprzeciwu, przyjęli budżet na 2020 rok.

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu radni przyjęli budżet na 2020 rok. Z 23 głosujących, 19 było za przyjęciem budżetu, a 4 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. – Budżet na 2020 rok został przyjęty, bez żadnego głosu sprzeciwu. Dziękuję radnym za debatę i głos. To będzie kolejne 365 dni dużych inwestycji i ważnych przedsięwzięć – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W budżecie na przyszły rok, po stronie dochodów znalazło się 1,225 mld złotych, natomiast wydatki zaplanowano na 1,228 mld złotych. Oznacza to, że deficyt budżetu miasta wynosi ponad 3 mln złotych. Pomimo sporych wątpliwości, zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i radni przyjęli budżet na kolejny rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2040.

Zbliżający się rok będzie niezwykle intensywny pod względem inwestycyjnym. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie inwestycje, które rozpoczną się w przyszłym roku zostaną w 2020 roku zakończone.

Wśród planowanych na przyszły rok przedsięwzięć znalazły się m.in. rewitalizacja parku Tysiąclecia w Milowicach, przebudowa hali sportowej przy ul. Baczyńskiego, przebudowa Egzotarium oraz park Fusińskiego, tor rowerowy pump track na Stawikach, adaptacja budynku przy Suchej na żłobek, modernizacja pływalni i siłowni przy Żeromskiego, Zagłębiowski Park Sportowy, zakończenie budowy blisko 100 mieszkań przy ul. Traugutta, przebudowa oczyszczalni Radocha II, przebudowa DK94, reorganizacja Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, poprawa dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, Bulwar Czarnej Przemszy (rejon obecnego sądu), a także osiedlowe remonty dróg.