W poniedziałek, 2 sierpnia na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy, obsługiwany przez rachmistrzów spisowych.

Wszystkie osoby które jeszcze nie wypełniły obowiązku spisowego w ramach trwającego od kwietnia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, będą miały możliwość spisania się podczas pobytu na terenie jaworznickiej GEOsfery. Punkt będzie czynny od poniedziałku 2 sierpnia do piątku 6 sierpnia w godz. od 17:00 do 20:00.

Należy pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkiem ustawowym każdego z nas. Odmowa spisu wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Warto pamiętać, że spisu należy dokonać do 30 września 2021 roku.

Narodowy Spis Powszechny Ludności przeprowadzany jest co 10 lat. Po raz pierwszy w 2021 r. spis ludności prowadzony jest w formie obowiązkowego samospisu internetowego przez aplikację na stronie spis.gov.pl. Alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.