Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe.

Pierwszy powszechny spis ludności GUS przeprowadził już w 1921 r. – od tego czasu spisy odbywają się raz na 10 lat. To najważniejsze badania realizowane przez statystykę publiczną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie.

Dane zebrane w spisach służą do opracowania wielu strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Uczestnicząc w spisie wpływamy bezpośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy swojej gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców.

Jak spełnić obowiązek spisowy?

Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Jak go dokonać? Wystarczy wejść na stronę GUS i wypełnić formularz spisowy. Dla osób, które nie mogą go wykonać we własnym zakresie, na czas trwania spisu, urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie można wykonać samospis.

Spisu dokonać można także telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99. Warto jednak pamiętać, że z osobami, które nie spiszą się ani przez internet, ani przez telefon, skontaktuje się telefonicznie lub bezpośrednio rachmistrz, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku nie można odmówić mu przekazania danych.

Bezpieczne dane

Udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. – Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej – podkreślają przedstawiciele GUS.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!