Według wstępnych danych GUS inflacja w Polsce wzrosła do 7,7 proc. To najwyższy wskaźnik od 21 lat!

W listopadzie 2021 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wzrosły w porównaniu do listopada 2020 r. o 7,7 proc. (wskaźnik cen 107,7), a w stosunku do października 2021 r. wzrosły o 1,0 proc.(wskaźnik cen 101,0). To najwyższy odczyt wzrostu cen od grudnia 2000 r., czyli od 21 lat.

wskaźnik cen
Wskaźnik cen – fot. Twitter @GUS_STAT

Dane oznaczają mocne przyspieszenie wzrostu cen. W listopadzie ceny wzrosły o 1 proc., ceny paliwa o 36,6 proc., ceny nośników energii o 13,4 proc., natomiast ceny żywności i napojów bezalkoholowych o 6,4 proc. Tempo wzrostu cen ponownie przewyższyło oczekiwania ekonomistów, którzy prognozowali wzrost na poziomie 7,3 proc.