Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Hutnik” w Sosnowcu ul. Gwiezdna 1e ogłasza przetargi.

Przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności

Przetarg na niżej wymienione mieszkania odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. w Klubie „Bakcyl” przy ul. Koszalińskiej 25 w Sosnowcu w godzinach podanych poniżej:

 1. M – 3 pow. 50,67 m2 piętro III ul. Kielecka 60/11 godz. 8:00
  Wartość rynkowa wynosi 204.218,00 zł
  Wadium w wysokości 20.422,00 zł.

Przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż

Przetarg na niżej wymienione mieszkania odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. w Klubie „Bakcyl” przy ul. Koszalińskiej 25 w Sosnowcu w godzinach podanych poniżej:

 1.  M – 2 pow. 30,80 m2 piętro VII ul. Gwiezdna 12 E/136A godz. 9:00
  Wartość rynkowa wynosi 149.400,00 zł
  Wadium w wysokości 14.940,00 zł
 2. M – 2 pow. 22,20 m2 piętro VII ul. 11 Listopada 149/106A godz. 10:00
  Wartość rynkowa wynosi 109.200,00 zł
  Wadium w wysokości 10.920,00 zł
 3. M – 2 pow. 22,20 m2 piętro VII ul. 11 Listopada 145/155 A godz. 11:00
  Wartość rynkowa wynosi 107.700,00 zł
  Wadium w wysokości 10.770,00 zł
 4. M – 2 pow. 22,25 m2 piętro VII ul. 11 Listopada 169/39A godz. 12:00
  Wartość rynkowa wynosi 109.400,00 zł
  Wadium w wysokości 10.940,00 zł

Przystępujący do przetargu nieograniczonego zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółdzielni w dniu 14.02.2022 r. w godz. od 1000 do 1500 n/w dokumentów:

 • dowód wpłaty wadium i kosztów manipulacyjnych w wysokości 100,00 zł,
 • pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania,
 • oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.

Mieszkania można oglądać w dniach 31.01.2022 r. i 10.02.2022 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny w Administracji Osiedla:

32/363 45 44 lub 32/363 45 33

Wadium wynoszące 10% wartości ceny wywoławczej oraz koszty manipulacyjne tj. 100,00 zł powinny znaleźć się na rachunku bankowym Spółdzielni do dnia 14.02.2022 r. Numer konta: 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo wycofania każdego lokalu mieszkalnego z przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Regulamin przetargu znajduje się w siedzibie Spółdzielni ul. Gwiezdna 1e i stronie internetowej Spółdzielni. Więcej informacji znaleźć można także TUTAJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu

32/363-45-62 lub 32/363-45-68.

UWAGA:

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników przetargu podczas jego trwania w pomieszczeniu może przebywać tylko po 1 osobie licytującej bez osób towarzyszących. W pomieszczeniu zostanie zachowany dystans społeczny. Każdy uczestnik przetargu musi posiadać maseczkę i rękawiczki oraz musi wypełnić oświadczenie odnośnie stanu zdrowia dotyczące Covid 19.