Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Hutnik” w Sosnowcu ul. Gwiezdna 1e ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż.

Przetarg na n/w mieszkanie odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna – p. nr 3) w godzinach podanych poniżej:

 1. M-2 pow. 22,25 m2 piętro VII ul. 11 Listopada 185/161 A godz. 9:00
  Wartość rynkowa wynosi 111.190,00 zł
  Wadium w wysokości 11.119,00 zł
 2. M-2 pow. 31,60 m2 piętro VII ul. 11 Listopada 183/133 A godz. 9:30
  Wartość rynkowa wynosi 157.920,00 zł
  Wadium w wysokości 15.792,00 zł
 3. M-3 pow. 34,76 m2 parter ul. G. Zapolskiej 20/48 godz. 10:00
  Wartość rynkowa wynosi 151.827,00 zł
  Wadium w wysokości 15.183,00 zł
 4. M-2 pow. 32,96 m2 piętro VIII ul. Kisielewskiego 7/100 godz. 10:30
  Wartość rynkowa wynosi 157.111,00 zł
  Wadium w wysokości 15.711,00 z

Przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności.

Przetarg na n/w mieszkanie odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna – pokój nr 3)

 1. M-2 pow. 35,88 m2 piętro IV ul. Kielecka 48/44 godz. 11:00
  Wartość rynkowa wynosi 164.921,00 zł
  Wadium w wysokości 16.492,00 zł

Przystępujący do przetargu nieograniczonego zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółdzielni w dniu 23.05.2022 r. w godz. od 10:00 do 15:00 n/w dokumentów:

 • dowód wpłaty wadium i kosztów manipulacyjnych w wysokości 100,00 zł,
 • pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania,
 • oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.

Mieszkania można oglądać w dniach 12.05.2022 r. i 19.05.2022 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny w Administracji Osiedla: 32/363 45 44 lub 32/363 45 33. Wadium wynoszące 10% wartości ceny wywoławczej oraz koszty manipulacyjne tj. 100,00 zł powinny znaleźć się na rachunku bankowym Spółdzielni do dnia 23.05.2022 r.

Numer konta: ING Bank Śląski 03 1050 1142 1000 0090 3129 4375

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo wycofania każdego lokalu mieszkalnego z przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Regulamin przetargu znajduje się w siedzibie Spółdzielni ul. Gwiezdna 1 e i stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 32/363-45-62 lub 32/363-45-68