Pięć przejść podziemnych, w tym dwa największe w mieście, przejdą prawdziwą metamorfozę. Miasto na ten cel otrzymało ogromne unijne dofinansowanie.

Ostatnie lata to intensywny okres przebudowy powstałych w latach 70-tych przejść podziemnych. W sumie udało się wyremontować blisko połowę z nich. – Mamy już doświadczenie przy przebudowie tego typu obiektów, wiemy jakich problemów unikać i na co zwrócić większą uwagę – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Dotychczas, w mieście przebudowano blisko połowę ze wszystkich przejść podziemnych, w tym przejścia zlokalizowane przy ulicy 3 Maja (obok Poczty Głównej), 3 Maja/Parkowa/CWK (przy „Ślimaku”), Gabriela Narutowicza – ul. Szkolna (przy ściance wspinaczkowej „Poziom 450”), Gabriela Narutowicza – ul. 3 Maja (przy „Okrąglaku”), Piłsudskiego – ul. Jastrzębiej (obok Egzotarium), 3 Maja (letnia pływalnia „Sielec”), Piłsudskiego-Grabowa.

Włodarze miasta ogłosili przetarg na wyłonienie wykonawcy, który wykona modernizację kolejnych przejść podziemnych. W ramach drugiego etapu, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 17 miesięcy na przygotowanie projektu oraz wykonanie wszystkich zadań.

Przejścia podziemne w Sosnowcu – fot. MC

Wśród wybranych do przebudowy przejść są m.in. dwa największe przejścia podziemne w Sosnowcu. Pierwsze znajduje się w rejonie Placu Ćwierka i popularnych „plastrów miodu” (ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego ), drugie na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego.

Trzecie wytypowane do remontu przejście znajduje się pod rondem Gierka/Zagłębia Dąbrowskiego (ul. Ostrogórska, Sienkiewicza, 1 Maja, Małachowskiego, kolejne przy Parku Sieleckim (3 Maja), a piąte na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego i ul. Starej (Rondo Czesława Uznańskiego).

Zmodernizowane przejścia mają być nowoczesne i funkcjonalne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz bezpieczne, dzięki objęciu ich nadzorem kamer monitoringu miejskiego. Zakres prac w poszczególnych przejściach podziemnych różni się od siebie i zależy od możliwości architektonicznych.

Nowością będzie system głośników umożliwiający komunikowanie się operatorów miejskiego monitoringu z osobami znajdującymi się w przejściu podziemnym. Po raz pierwszy w mieście. na poręczach przy schodach pojawią się oznaczenia w języku Braille’a. wskazujące kierunek po wyjściu z przejścia. W ramach inwestycji wybudowana zostanie także nowa toaleta publiczna przy przebudowanym przejściu w Parku Sieleckim.

Miasto na II etap budowy i rozbudowy małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych otrzymało dofinansowanie wynoszące 21,7 mln złotych. Cały projekt wyceniany jest na 26,5 mln zł.

– To dla nas ważna wiadomość i potwierdzenie, że ciężka praca jest wynagradzana. Dzięki tym funduszom uda nam się wyremontować pięć kolejnych przejść podziemnych, wybudować 12 stacji rowerowych i kilka kilometrów dróg rowerowych – podkreśla Arkadiusz Chęciński.