Sosnowieckie Wodociągi prowadzą ważne inwestycje, w tym budowę kanalizacji czy przebudowę sieci wodociągowej. Koszt wszystkich robót wynosi ponad 1,7 mln zł.

Miejska spółka buduje właśnie kanalizację przy ul. Na Mazurkach, Tylnej oraz naprawia sieć przy ul. Wysokiej i Kordonowej. Trwa również przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy.

Nowa jakość Na Mazurkach

Najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców roboty związane są z ulicą Na Mazurkach. To niewielka droga, przy której w ostatnich latach powstało wiele domów. Budowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków (do granic posesji) znacznie poprawni sytuację mieszkańców. Co istotne, dotychczasowa droga gruntowa zostanie utwardzona przy pomocy płyt. Wykonawca zacznie roboty jeszcze w maju, a zakończy z początkiem wakacji. Koszt to ok. 300 tys. zł.

Roboty przy ul. Tylnej

Najszybciej, bo jeszcze w czerwcu, gotowa będzie kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Tylnej. Budowa blisko dwustu metrów sieci będzie kosztować ok. 230 tys. zł. Ta część ulicy Tylnej nie jest jeszcze do końca zabudowana, dlatego Sosnowieckie Wodociągi zadbają o budowę sięgaczy, które umożliwią w przyszłości przyłączenie nowych budynków do kanalizacji.

 

Szukasz pewnych rozwiązań magazynowych? Sprawdź nasze regały wspornikowe i regały paletowe.

 

Prace kanalizacyjne przy ul. Wysokiej i Kordonowej

Blisko 700 tys. zł. to koszt robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Wysokiej oraz Kordonowej. Na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów sieć zostanie wymieniona na odcinku prawie trzystu metrów. Co warte podkreślenia w trakcie prac wymienione również zostaną przyłącza kanalizacji prowadzące do budynków (do granic posesji) oraz wpusty deszczowe z przykanalikami. Dopełnieniem robót będzie wybudowanie studzienek kanalizacyjnych z klapą burzową. To niezwykle ważne rozwiązanie, które w przypadku silnych opadów deszczu uniemożliwi cofanie się ścieków do budynków. Ostatnim akcentem zmian będzie wykonanie nowej nawierzchni w miejscu prowadzenia prac. Na zadanie wykonawca ma czas do końca lipca 2022 roku.

Ulica Legionów z nowym chodnikiem

Od kilku tygodni trwają wykopy wzdłuż ulicy Legionów – na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Warneńczyka i Witosa. Sosnowieckie Wodociągi zajmują się wymianą sieci wodociągowej, co z pewnością poprawi jakość dostarczanej wody. Prace są prowadzone w chodniku, a to oznacza, że po ich zakończeniu na całym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia. Wart prawie pół miliona złotych remont powinien zakończyć się jeszcze w czerwcu.