Od poniedziałku, 11 maja przedszkola miejskie na terenie Będzina zostaną otwarte. Trwają działania organizacyjne, które mają na celu zapewnienie dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa.

W związku z potrzebą zapewnienia opieki dla dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy, prezydent Będzina podjął decyzję o wznowieniu prac przedszkoli, zastrzegając, że we wszystkich placówkach wdrożone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa. Warto przy tym podkreślić, iż zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim rodzicom, którzy zdecydują się na pozostanie z dziećmi w domach do 24 maja.

– Obecnie podejmujemy działania zmierzające do przeorganizowania pracy poszczególnych jednostek w taki sposób, aby zapewnić w nich maksymalne bezpieczeństwo. Dyrektorzy przedszkoli przygotowali procedury dotyczące zachowania reżimu sanitarnego oraz postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia wśród dzieci i personelu. Procedury zostały przesłane do zaopiniowania przez odpowiednie służby, w tym sanepid – informuje Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Zgodnie z wytycznymi rządu, liczba dzieci w grupie przedszkolnej została ograniczona. – W pierwszej kolejności myślimy o tych rodzicach, którzy nie mogą już dłużej zostać w domu i nie mają możliwości zapewnienia innej formy opieki dla swoich dzieci – mówi prezydent Będzina.

Żłobki pozostaną zamknięte do 22 maja. – Po konsultacjach dyrektorów z rodzicami zdecydowałem o kontynuacji zawieszenia zajęć w tych placówkach do 22 maja. Przypominam równocześnie, że decyzja ta pozwala na utrzymanie niepobierania opłaty stałej wynikającej z podpisanej przez rodziców umowy – wyjaśnia Łukasz Komoniewski.

CZYTAJ TAKŻE:

Czy zagłębiowskie miasta otworzą żłobki i przedszkola 6 maja?