Od 4 maja mieszkańcy Będzina mogą zgłaszać pomysły, a także współdecydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta w 2023 roku.

Mieszkańcy Będzina mogą zgłaszać pomysły, na co wydany zostanie milion złotych w edycji Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Każdy wniosek musi zyskać poparcie minimum 30 osób. Należy do niego dołączyć listę z podpisami mieszkańców popierających projekt (na odpowiednim formularzu), plany i szkice, kalkulacje kosztów realizacji i rocznego utrzymania oraz inne materiały (np. wizualizacje).

Wnioski, które spełnią wymagania formalne i merytoryczne zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w październiku. Do głosowania uprawnieni są wszyscy będzinianie i to oni wybiorą projekty do realizacji w przyszłym roku.

Propozycje zadań można składać od 4 maja do 15 lipca 2022 roku na odpowiednim formularzu – w Urzędzie Miejskim w Będzinie, drogą pocztową lub mailowo na adres: budzetobywatelski@um.bedzin.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Więcej informacji na stronie internetowej.