Gmina Jaworzno rozstrzygnęła przetarg na przebudowę DK79 w Jaworznie-Byczynie. Głównym wykonawcą inwestycji wartej ponad 35 mln zł została firma Banimex. Prace mają potrwać dwa lata.

Kolejny z zaprojektowanych etapów programu inwestycyjnego pn. „Miasto Twarzą do Autostrady” trafia do realizacji. Realizacja przebudowy DK79 w Jaworznie-Byczynie jest możliwa dzięki wsparciu ze środków budżetu państwa. Miasto otrzymało środki na budowę estakady oraz modernizację dotychczasowego przebiegu ul. Krakowskiej w Jaworznie – Byczynie.

Na przebudowę tego odcinka DK79, jaworznicki Urząd Miejski otrzymał prawie trzydzieści mln zł dotacji celowej. Jaworznicki wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i w maju 2021 r. została podpisana umowa dotacyjna.

– Dzięki realizacji tego projektu Byczyna zupełnie się zmieni. Obecnie centrum osiedla Byczyna jest najgłośniejszym miejscem w mieście z powodu intensywnego ruchu tranzytowego na styku dwóch województw – śląskiego i małopolskiego. Dziennie tą drogą przejeżdża między 15 a 17 tysięcy samochodów, w tym większość (ok. 80 proc.) to tranzyt – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Po wielu latach konsekwentnej pracy i starań oraz pozyskaniu środków zewnętrznych, budowa nowego śladu drogi krajowej oraz estakady, jako koniecznego elementu dla całego układu komunikacyjnego miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców Byczyny, staje się możliwa do wykonania – dodaje.

Podpisano już umowę z wykonawcą – firmą BANIMEX Sp. z o.o. Wartość kontraktu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 35 566 918,65 zł. – Wieloletnie plany przebudowy odcinka drogi krajowej nr 79 przebiegającego przez Jaworzno i Byczynę właśnie wchodzą w fazę realizacji. Dzięki dotacji z budżetu państwa wybudowana zostanie estakada, która wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. To inwestycja, która zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przebudowa DK79 – fot. UM Jaworzno

Jak będzie przebiegać nowa droga?

Obwodnica dzielnicy Byczyna w ciągu DK79 o dł. ok. 1,5 km, to ostatni odcinek, który nie został dotąd przebudowany i o tyle ciekawy, że obwodnice zazwyczaj wydłużają długość dotychczasowej drogi, a w tym przypadku odcinek będzie krótszy i łatwiejszy do pokonania, ponieważ droga zostanie wyniesiona na estakadę powyżej osiedla.

Dzięki tej inwestycji będzie ewidentnie bezpieczniej, bo wraz z estakadą zostanie przebudowany dotychczasowy ślad drogi, a to rozwiązanie daje nadzieję, że ruch w centrum osiedla zostanie uspokojony. Obecnie centrum Byczyny jest najgłośniejszym miejscem w mieście z powodu intensywnego ruchu tranzytowego.

Nowa droga rozpocznie się w rejonie ul. Por. Władysława Barana. Na dalszym odcinku droga będzie odsunięta od dotychczasowej lokalizacji w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad DK 79 w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Hallera i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe będzie poprzez wykonanie wiaduktu drogowego, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów.

Wiadukt będzie miał pięć przęseł i długość ponad 150 m. Droga będzie bardziej płaska i równa, dodatkowo ten zupełnie nowy odcinek będzie biegł w szpalerze ekranów akustycznych. Dla ruchu pieszego wzdłuż DK 79 został zaprojektowany chodnik o szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni barierą, rowem i ekranem akustycznym.

Projekt przewiduje również realizację: chodników, zjazdów i dwóch zatok autobusowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie, wodociąg, przebudowy kolidujących urządzeń teletechniki, oświetlenie, zasilanie energetyczne, zieleń (wycinka i nasadzenia), budowę ekranów akustycznych typu „zielona ściana”, sygnalizacji świetlnej.

Dobre rozwiązanie dla mieszkańców

Osiedle dziś jest podzielone na pół drogą krajową. Tysiące metrów kwadratowych asfaltu i kilkanaście tysięcy samochodów na dobę przejeżdżających tranzytem w stronę Chrzanowa tworzą barierę trudną do pokonania. Spory ruch, szczególnie w godzinach szczytu, utrudnia mieszkańcom Byczyny przemieszczanie się z jednej strony osiedla na drugą. Trudno się dziwić, skoro mówimy o skrzyżowaniu z drogą krajową. Budowa estakady, która ma zastąpić DK79, wreszcie doczeka się realizacji.

Byczyna będzie podłączona w dwóch miejscach – na początku i na końcu nowej drogi. A stary ślad ul. Krakowskiej zostanie przebudowany do zupełnie nowej funkcji – prowadzenia już tylko i wyłącznie ruchu lokalnego mieszkańców osiedla.

Centrum Byczyny ulegnie wyciszeniu – przystanki zostaną przeniesione bliżej Rynku, a obok wiaty pasażerskiej powstanie również wiata rowerowa. Nasadzone zostaną nowe drzewa. Zostaną zbudowane również miejsca parkingowe, dzięki czemu będzie można ograniczyć wjazd pojazdów na byczyński rynek, co było życzeniem mieszkańców.