Głównym tematem wrześniowego spotkania w Starostwie Powiatowym w Będzinie było zagrożenie wystąpienia ASF – afrykańskiego pomoru świń oraz problem redukcji populacji dzików na terenach powiatu będzińskiego.

W debacie udział wzięli Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym Jarosław Burzawa oraz Naczelnik Wydziału Środowiska i Leśnictwa Anna Pala. Na spotkanie stawili się również przedstawiciele ościennych gmin, Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

Tematem przewodnim było zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa ASF, a także omówienie problemu ciągle rosnącej populacji dzików. Ich duża liczba staje się uciążliwa dla mieszkańców, jak i rolników, którzy coraz częściej zawiadamiają służby o wyrządzonych szkodach.

Uczestnicy spotkania podkreślali fakt zwiększającego się ryzyka nielegalnego przewiezienia produktów żywnościowych skażonych wirusem lub przeniesienia wirusa przez środki transportu lub podróżnych z krajów, gdzie wykryto przypadki wirusa ASF u dzików oraz u świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych i Kół Łowieckich zwrócili się do władz państwowych oraz samorządowych o podjęcie decyzji w sprawie sanitarnego bądź redukcyjnego odstrzału dzików. Zawiłość przepisów w tym zakresie nie pozwoliła jednak na wypracowanie jednomyślnego stanowiska, w związku z tym w najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie.