Wymazobus, czyli pojazd ze specjalnie przeszkoloną załogą, która pobiera wymazy potrzebne do wykonania testów na koronawirusa, jeździ po całym powiecie będzińskim.

Wymazobus, czyli pojazd ze specjalnie przeszkoloną załogą, jeździ po całym powiecie będzińskim i przewozi do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach próbki pobrane od osób pozostających na kwarantannie. W skład dwuosobowego zespołu wchodzą pracownicy czeladzkiego szpitala – wykwalifikowana pielęgniarka i doświadczony kierowca-sanitariusz.

– Wymazobus obsługujący pozostających na kwarantannie mieszkańców powiatu będzińskiego, a także – w uzasadnionych przypadkach – miast ościennych, to nasza odpowiedź na prośbę wojewody śląskiego – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński. – Liczba przypadków zakażenia koronawirusem systematycznie rośnie, również w naszym powiecie, podobnie jak osób poddanych kwarantannie. Dlatego natychmiast podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu wraz z dyrekcją szpitala w Czeladzi zespołu oddelegowanego do pobierania próbek od mieszkańców powiatu przebywających na kwarantannie. Chodzi o skrócenie czasu oczekiwania na testy – dodaje.

Obecnie, w powiecie będzińskim odnotowano 26 przypadków zakażenia koronawirusem, 422 osoby poddane są kwarantannie, a 3 osoby zostały wyleczone [stan na 7 kwietnia, godz. 11:00].

W sobotę zespół wymazobusu przeszedł szkolenie w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Został także wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej oraz narzędzia do pobrania wymazów. Wymazobus pobiera próbki od mieszkańców wskazanych przez Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.