Policjanci z Dąbrowy Górniczej i Straży Leśnej Nadleśnictwa Siewierz zapobiegli śmierci zwierząt. Funkcjonariusze znaleźli sześć wnyk kłusowniczych, w które miały wpaść zwierzęta.

Policjanci z zespołu do spraw profilaktyki społecznej na czele z naczelnikiem wydziału prewencji wraz z funkcjonariuszami Nadleśnictwa Siewierz prowadzili działania mające na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w lesie.

Mundurowi wspólnie patrolowali tereny leśne na terenie Dąbrowy Górniczej. W głównej mierze skupili się na egzekwowaniu przepisów związanych ze zwalczaniem zjawiska kłusownictwa. W trakcie kontroli miejsc żerowania zwierzyny oraz ścieżek ich przemieszczania się, stróże prawa znaleźli sześć sztuk wnyk kłusowniczych.

Zapobiegli śmierci zwierząt – fot. KMP w Dąbrowie Górniczej

Według opinii strażników miały one posłużyć do schwytania „grubej” zwierzyny. Tym razem udało się zapobiec męczarni kilku zwierząt, które mogły zaplątać się w tak skonstruowaną „śmiertelną pułapkę”.

– Kłusownictwo to naruszenie prawa łowieckiego oraz kodeksu karnego i grozi za nie do 5 lat więzienia oraz wysokie grzywny. Jest to nie tylko problem służb państwowych. Jeżeli chcemy podziwiać otaczającą nas faunę i florę oraz nie bać się wchodzić do lasu wraz ze swoimi dziećmi, musimy mieć oczy szeroko otwarte i sami zwalczać przestępczość występującą w lesie – apelują mundurowi.

Współdziałający policjanci i strażnicy zapowiadają kolejne tego typu działania w obrębie dąbrowskich lasów.