Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński chce, aby parlamentarzyści z naszego regionu mówili wspólnym głosem i zaproponował powołanie Grupy Parlamentarnej Zagłębia Dąbrowskiego.

Arkadiusz Chęciński zaproponował powołanie Grupy Parlamentarnej Zagłębia Dąbrowskiego, która – we współpracy z samorządowcami – ma działać na rzecz rozwiązywania najważniejszych problemów naszego regionu. Do współpracy prezydent Sosnowca zaprosił parlamentarzystów wszystkich ugrupowań.

– Dzięki wsparciu centralnemu szybciej podołamy wyzwaniom, jakie przed nami stoją. Dlatego musimy jednym głosem mówić o naszych potrzebach. Razem jesteśmy silniejsi – samorząd nie ma barw partyjnych, liczy się Zagłębie Dąbrowskie. Wspólnie wypracujemy strategię działania, a także apele do odpowiednich ministrów – napisał Arkadiusz Chęciński w liście do parlamentarzystów.

W ocenie prezydenta Sosnowca, miasta i gminy Zagłębia Dąbrowskiego od wielu lat zmagają się z problemami, z którymi same sobie nie poradzą. To m.in. służba zdrowia, smog i transport. – Miasta nie powinny się rozwijać każde w swoim tempie – ważny jest rozwój całego regionu. Granice administracyjne widoczne są często jedynie na mapach, a kłopoty jednego z nich to kłopoty także dla jego sąsiadów. Musimy wszyscy przemówić jednym głosem, abyśmy wspólnie ustalili priorytety dla regionu, jakim jest Zagłębie Dąbrowskie – podkreśla.

Spotkanie założycielskie Grupy Parlamentarnej Zagłębia Dąbrowskiego ma odbyć się 3 lutego o godz. 11.00 w Muzeum Sosnowca (Pałac Schoena).

Pierwszym tematem transport

Tematem pierwszego spotkania będą kwestie związane z transportem. Chodzi m.in. o doprowadzenie do połączenia drogi ekspresowej S1 z Euroterminalem w Sławkowie, gdzie kończy się wiodący ze Wschodu tzw. szeroki tor kolejowy, a także nowy węzeł drogowy przy strefie ekonomicznej.

– Liczę, że omówimy temat właśnie uruchomionego „Jedwabnego Szlaku” oraz dróg potrzebnych do jego obsługi. Kolejnym newralgicznym punktem jest skrzyżowanie drogi DK94 z ulicą Piłsudskiego w Będzinie i ulicą Wiejską w Czeladzi. To skrzyżowanie to wąskie gardło na drogowej mapie regionu, które wymaga jak najszybszych działań. Jesteśmy oczywiście otwarci na dyskusję i propozycje innych tematów zgłaszanych przez samorządowców i parlamentarzystów – wyjaśnia prezydent Arkadiusz Chęciński.

Parlamentarzyści z Zagłębia

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych w okręgu sosnowieckim wybrano dziewięcioro posłów. Zostali nimi: Ewa Malik, Waldemar Andzel, Robert Warwas i Danuta Nowicka (Prawo i Sprawiedliwość), Włodzimierz Czarzasty i Rafał Adamczyk (Lewica) oraz Wojciech Saługa, Barbara Dolniak i Mateusz Bochenek (Koalicja Obywatelska). Do Senatu wybrano natomiast Beatę Małecką-Liberę oraz Joannę Sekułę (obie KO).