551 odnawialnych źródeł ciepła i instalacji niskoemisyjnych zainstalują w swoich domach mieszkańcy Sosnowca. To wszystko dzięki dofinansowaniu, które przyznał kilku miastom i gminom Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Cały realizowany w Sosnowcu projekt będzie kosztował 12,2 mln zł, z czego pozyskane dofinansowanie to prawie 8,5 mln zł, a pozostała część będzie pochodzić z od samych mieszkańców oraz miasta (2,7 mln zł).

– Bardzo mnie cieszy wiadomość o przyznaniu nam dofinansowania. To kolejny ważny krok – po likwidacji 1000 starych pieców i podłączenia budynków do centralnego ogrzewania w Juliuszu – w kierunku walki z zanieczyszczeniem powietrza – cieszy się Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Nie tylko Sosnowiec otrzymał dofinansowanie, ponieważ projekt obejmuje kilka miast i gmin. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim” będzie realizowana w Sosnowcu, Irządzach, Łazach, Porębie, Szczekocinach oraz Zawierciu (lider projektu). Ogólny koszt zadania to aż 71 mln zł.

Każdy mieszkaniec Sosnowca, który był zainteresowany udziałem w projekcie, mógł wziąć udział w jednym z siedmiu spotkań organizowanych na terenie miasta, w czasie których specjaliści wyjaśniali zasady i warunki jakie należało spełnić by uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji.

Planowane zakończenie realizacji wszystkich instalacji to koniec 2020 roku.