W miniony piątek, 31 marca br. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dostarczyli do Urzędu Miejskiego w Jaworznie postanowienie o przekazaniu dokumentów dotyczących wydatków Biura Promocji i Informacji za okres od 2014 r. do chwili obecnej.

Jak podaje Urząd Miejski w Jaworznie, autorem wniosku do prokuratury jest jeden z opozycyjnych radnych – Marcin Kozik, zasiadający w Radzie Miejskiej w Jaworznie od 2014 roku.

Prezydent miasta Paweł Silbert polecił pracownikom właściwych komórek Urzędu Miejskiego przygotowanie stosownych dokumentów i wyjaśnień, a także zobowiązał do bieżącej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w tym temacie.

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Katowicach nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 10 marca 2017 roku.

Celem powyższych działań jest potwierdzenie prawidłowości podejmowanych przez Biuro Promocji i Informacji decyzji o wydatkach, a także ustalenie, jakimi pobudkami kierował się skarżący sugerując, że wydatkowanie środków budżetowych przebiegało w nieprawidłowy sposób.