Gmina Bobrowniki nie podwyższy stawek za odbiór śmieci. Cena odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych została na tym samym poziomie,co w roku ubiegłym.

Gmina jako jedyna w Zagłębiu nie podniosła cen odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określając na ten rok następujące stawki:

  • 35 zł odbiór odpadów komunalnych w przypadku segregacji,
  • 105 zł w przypadku odbioru odpadów niesegregowanych.

Można płacić mniej

Jeśli zadeklaruje się kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, to można liczyć na zmniejszenie stawki o 7 zł, czyli do kwoty 28 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ponadto Rada Gminy Bobrowniki podjęła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Po pierwsze będzie można oddawać mniejszą ilość odpadów remontowych. Ograniczenie to 1000 l na rok. Z analizy wynika, że z możliwości oddania odpadów remontowo – budowlanych, skorzystało ok. 25 proc. uprawnionych, jednakże koszt utylizacji tych odpadów obciążał wszystkich mieszkańców. Wprowadzona zmiana ma na celu zmuszenie wyspecjalizowanych firm remontowych, świadczących usługi dużych remontów nieruchomości do utylizacji odpadów w ramach świadczonej usługi, aby w jak najmniejszym stopniu obarczać kosztami mieszkańców, którzy z tak owych usług nie skorzystali.

Podjęto również uchwałę ograniczającą liczbę przekazywanych zużytych opon do 8 sztuk na rok na każdą złożoną deklarację. Ten zabieg według gminy ma zapobiec niekontrolowanemu przekazywaniu opon do PSZOK z nieruchomości spoza terenu gminy, jak również z punktów dokonujących usługi wulkanizacyjne.