Od 25 lipca cena wody na terenie Jaworzna uległa podwyższeniu o 10 groszy. Bez zmian pozostała cena ścieków.

Zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne taryfą za wodę i ścieki na lata 2019 – 2021, z dniem 25 lipca 2020 r. cena wody na terenie Jaworzna uległa podwyższeniu o 10 groszy, natomiast cena ścieków pozostanie bez zmian.

Jak informują Wodociągi Jaworzno opłaty abonamentowe pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy (2019/2020/2021), a w roku 2021 obowiązywać będą te same stawki za wodę i ścieki co w roku bieżącym.

Cena wody i ścieków obowiązująca od 25 lipca 2020 wynosi: woda – 5,75 zł za 1m3, ścieki – 9,85 zł za 1 m3. Razem 1 m3 wody i ścieków 15,60 zł. Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian.