Po wielu miesiącach sporu, związki zawodowe i przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland parafowali porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w spółce. Do czasu podpisania dokumentu, związkowcy nie chcą komentować jego szczegółów.

– Związki zawodowe jak również pracodawca ustalili, że podpisywanie porozumienia płacowego nastąpi po podjęciu stosownych decyzji przez organy statutowe poszczególnych zakładowych organizacji związkowych. Ma to nastąpić do końca kwietnia. Dodam, że Solidarność podpisze porozumienie płacowe na 2017 rok dla pracowników w wypracowanej treści jeśli taką decyzję podejmie Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” AMP a także Międzyzakładowa Komisja dąbrowskiej Solidarności – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie podpisania porozumienia, związkowcy zdecydowali, że nie będą komentować jego treści jak również przebiegu rozmów.

Negocjacje płacowe trwały od października ubiegłego. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w AMP porozumienie płacowe na 2017 rok powinno zostać podpisane pod koniec 2016 roku. Tak się jednak nie stało.

9 marca, przed siedzibą dyrekcji ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej odbyła się pikieta pracowników dąbrowskiego AMP a także zakładów m.in. w Sosnowcu, Krakowie i Warszawie. Nikt z dyrekcji nie spotkał się wtedy z protestującymi, co więcej, szefostwo uznało pikietę za nielegalną.

Z kolei od 21 marca przedstawiciele strony społecznej przez blisko tydzień nie opuszczali siedziby dyrekcji spółki, domagając się wznowienia negocjacji. Strony ponownie usiadły do rozmów, zakończonych w piątek, 21 kwietnia parafowaniem porozumienia.

Początkowo związkowcy domagali się podwyższenia miesięcznego funduszu wynagrodzeń o 300 zł brutto na każdego pracownika i uzgodnienia zasad podziału tej kwoty, włączenia do płacy zasadniczej tzw. dodatku układowego wynoszącego 80 zł brutto oraz wypłaty nagrody za 2016 rok w wysokości 2,5 tys. zł brutto dla każdego pracownika. Natomiast pracodawca proponował nagrodę roczną w wysokości 1 tys. zł oraz podwyżki wynoszące średnio 100 zł na pracownika.

Z kolei w przedstawionym pod koniec marca przez związki projekcie porozumienia zapisano podwyżki w wysokości 125 zł brutto do płacy zasadniczej dla każdego pracownika, jak również nagrodę roczną w wysokości co najmniej 1 tys. zł brutto. W przypadku osiągnięcia przez spółkę zakładanych wyników nagroda ma wzrosnąć o 300 zł lub więcej, gdy wyniki zostaną przekroczone. Projekt przedstawiony przez związkowców zakładał też, że po podwyżkach minimalna płaca zasadnicza w firmie nie będzie niższa niż 2,3 tys. zł brutto.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce.

Gdzie spędzisz tegoroczną majówkę?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...