Specjalna kamera termowizyjna przez całą dobę obserwuje hutę ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Podgląd kamery można śledzić w internecie.

Pomysł zamontowania kamery termowizyjnej dającej obraz przez całą dobę, obok zwykłej kamery skierowanej na dąbrowską hutę, wypłynął od mieszkańców i miejskich stowarzyszeń. Specjalna kamera została kupiona przez straż miejską, której funkcjonariusze zajmują się także jej bezpośrednią obsługą. Sprzęt pozwala na rejestrację obrazu również w ciemnościach i w razie konieczności przekazanie wyników monitoringu wizyjnego odpowiednim służbom, np. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Mieszkańcy chcą oddychać czystym powietrzem. Wiele osób miało duże wątpliwości, czy emisja z huty nie szkodzi zdrowiu i środowisku. Zwracali się do nas z wnioskami o monitoring emisji huty za pomocą tego typu sprzętu. Decyzja o instalacji kamery to odpowiedź na wnioski mieszkańców i ich obawy – podkreśla Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Kamera termowizyjna skierowana na hutę w Dąbrowie Górniczej – UM Dąbrowa Górnicza

Zaniepokojeni mieszkańcy

Ciemne lub pomarańczowe chmury unoszące się nad hutą zawsze niepokoiły mieszkańców, którzy swoimi obserwacjami i zdjęciami dzielili się w mediach społecznościowych. Tego rodzaju zgłoszenia trafiały też do Urzędu Miejskiego, który przekazywał je do zweryfikowania instytucjom odpowiedzialnym za pilnowanie jakości powietrza.

Na terenie huty dochodziło do różnych awarii, podczas których do atmosfery emitowane były różne substancje. Dlatego montaż kamer uważam za dobrą decyzję, ponieważ pozwoli to na bieżąco monitorować, czy znad terenu huty nie unoszą się pyły, które mogą być szkodliwe dla mieszkańców – mówi Piotr Chałuda, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dąbrowskiej Rady Miejskiej.

– Czarny pył emitowany przez hutę od zawsze niepokoił mieszkańców całego miasta, a zwłaszcza dzielnic sąsiadujących z hutą. To ważne, że miasto zyskało nowe narzędzie, które pomoże sprawdzać, czy działanie zakładu przebiega zgodnie z przepisami – ocenia Krystyna Szaniawska, radna Dąbrowy Górniczej.

Warto pamiętać, że zakłady przemysłowe są zobowiązane informować jedynie o poważnych awariach, teraz te drobniejsze, także nocne będzie łatwiej obserwować, a w rezultacie zweryfikować, co i w jakiej ilości zostało wyemitowane do atmosfery. Podobny sprzęt monitorujący hutniczą działalność spółki ArcelorMittal działa również w Krakowie.

Widok z kamery termowizyjnej oraz zwykły podgląd na hutę dostępne są pod tym adresem.