Sosnowiczanie nie muszą już wyjeżdżać do miast ościennych, aby oddać osocze. Od 1 grudnia ozdrowieńcy mogą oddać osocze w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sosnowcu.

Jak wynika z badań naukowców, osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które stanowią skuteczny i bezpieczny sposób leczenia ciężko chorych na COVID-19 z objawami zagrażającymi życiu. Ozdrowieniec to osoba, która przechorowała COVID-19, przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i została uznana za wyleczoną i czuje się zdrowa.

Pomóc mogą osoby w wieku od 18 do 65 lat, po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji oraz osoby po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania.

W województwie śląskim osocze można oddać m.in. w Katowicach, a od 1 grudnia także w Sosnowcu, w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się przy ul. Zegadłowicza 3 (budynek przy Sosnowieckim Szpitalu Miejskim).

Aby pomóc należy wcześniej zadzwonić pod numer: 32 297 99 57. W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin jego pobrania.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Zegarki Timex – te kolory czasomierzy nigdy nie wyjdą z mody