Trwa pierwsza edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy regionu mogą decydować, które ze zgłoszonych zadań powinny być zrealizowane w 2020 roku.

Mieszkańcy województwa śląskiego wybierają projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Wybierać można spośród 85 dopuszczonych do głosowania projektów, na które przeznaczono 10 mln złotych. 2,5 miliona zostanie przeznaczone na zadania z puli wojewódzkiej, a 7,5 miliona na zadania w pulach podregionalnych. Głosowanie odbywa się w dniach 12-30 listopada.

– Aktywność mieszkańców i działalność na rzecz lokalnych społeczności to bardzo ważne obszary, które od początku kadencji wspieramy. Dotychczasowe zaangażowanie indywidualnych osób oraz organizacji i jednostek pokazuje, że ta decyzja była oczekiwana. Nasza propozycja spotkała się ze sporym zainteresowaniem co pokazuje liczba proponowanym projektów. Możemy w ten sposób wspólnie uczestniczyć w procesie rozwoju województwa zarówno na poziomie lokalnym, jak też regionalnym – przekonuje Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Wśród projektów znalazły się m.in. propozycje koncertów, warsztatów, wydarzeń sportowych, działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu różnych grup mieszkańców. Oprócz tego do głosowania trafiło kilkanaście propozycji inwestycyjnych – m.in. modernizacji lub rozbudowa infrastruktury szkół, jednostek kulturalnych czy infrastruktury szpitali, w tym szpitala wojewódzkiego w Sosnowcu.

Najwięcej zadań znajduje się w puli wojewódzkiej – o głosy mieszkańców zawalczy 17 projektów. Mieszkańcy będą mogli też wybierać swoich faworytów wśród 14 projektów w podregionie obejmującym powiaty tarnogórski, gliwicki, lubliniecki, miasta Bytom i Gliwice.

Tyle samo projektów trafiło na listę dopuszczonych do głosowania, które miałyby być realizowane na rzecz mieszkańców podregionu obejmującego powiat będziński i zawierciański, miasta na prawach powiatu: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno. Do dyspozycji tych dwóch podregionów jest po 1 125 000 złotych.

Wśród zadań zgłoszonych w naszym regionie znalazły się m.in.: Festiwal Zdrowia i Rekreacji, gra planszowa Monopoly Zagłębie Dąbrowskie, bezpieczne wody Zagłębia, rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu, aquaterapia dla dzieci i dorosłych czy zajęcia pozalekcyjne z programowania i konstruowania robotów.

Jak głosować?

Głosowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Każdy z głosujących ma do dyspozycji 4 punkty – 1 punkt można oddać na zadania zgłoszone w ramach puli wojewódzkiej, a pozostałe 3 punkty na zadania zgłoszone w pulach podregionalnych. Od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy zadania. Głosować w pulach podregionalnych można niezależnie od miejsca zamieszkania w województwie śląskim.

Podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe (PESEL, imię i nazwisko, imię matki) oraz numer telefonu, na który zostanie przesłany kod weryfikujący.