Zgodnie z decyzją rządu, po trzech tygodniach przerwy w zajęciach, od poniedziałku, 19 kwietnia do przedszkoli i żłobków wrócą najmłodsi.

Najmłodsi wracają do zajęć, po trzytygodniowej przerwie. Od 27 marca do żłobków, przedszkoli i tego typu instytucji uczęszczać mogły tylko dzieci medyków i służb mundurowych – żołnierzy, policji, funkcjonariuszy straży pożarnej i personelu medycznego.

Przedszkola, oddziały przedszkolne i publiczny żłobek zostały zaopatrzone w środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej, tak aby zarówno dzieci, jak i opiekunowie byli bezpieczni.

Zasady kształcenia w szkołach

W szkołach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia. Wyjątek stanowią placówki, gdzie uczniowie i słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec, wówczas mogą oni realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone (również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych) w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Również uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Zajęcia sportowe w szkołach

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

CZYTAJ TAKŻE:

Uczniowie wkrótce wrócą do szkół? Prezydent Sosnowca komentuje słowa ministra edukacji