Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła w przetargu najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78.

O inwestycji mówi się już od ponad dwudziestu lat. O budowie obwodnicy od wielu lat marzą mieszkańcy powiatu zawierciańskiego oraz użytkownicy DK 78. Jej budowa umożliwiłaby ominięcie centrum Zawiercia i Poręby. Obecnie mieszkańcy skarżą się na wysokie natężenie ruchu na tym odcinku, głównie samochodów z dużym ładunkiem. I chociaż jest to ważna inwestycja, na realizację czeka wiele lat.

Katowicki oddział GDDKiA dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w nowym przetargu na budowę fragmentu drogi krajowej nr 78 stanowiącego pierwszy odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia, chodzi o docinek Siewierz – Kromołów. Do przetargu stanęło sześć podmiotów, ostatecznie najkorzystniejszą okazała się oferta konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner).

– Dokumentacja przetargowa trafi teraz do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego – czytamy w specjalnym komunikacie.

Inwestycja ma kosztować ok. 414,7 mln zł. Przypomnijmy, że to powtórny przetarg na realizację inwestycji. Poprzednie postępowanie unieważniono, bowiem ceny ofert przewyższyły kwotę, jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

– W ponownym przetargu podzielono realizację 24-kilometrowej obwodnicy na dwie części. Odcinek Siewierz – Zawiercie Kromołów (o długości ok. 16,7 km) będzie realizowany w formule „Projektuj i buduj”, a odcinek Kromołów – Żerkowice (o długości 7,7 km) zostanie zrealizowany z systemie tradycyjnym (Buduj) – trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu na opracowanie projektu – informuje GDDKiA.

Obwodnica Zawiercie Poręba - fot. mat. pras.
Obwodnica Zawiercie Poręba – fot. mat. pras.

Obwodnica Poręby i Zawiercia pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. DK78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Obwodnica umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych.