Warta 20 mln zł budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych w Sosnowcu została zakończona.

Po wielu miesiącach oczekiwań, mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy Maczki i części Ostrów Górniczych doczekali się końca ważnej dla nich inwestycji. W nieco zapomnianych dzielnicach miasta powstała nowa sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa. Prace trwały od sierpnia 2017 roku.

Obecnie, trwa oczekiwanie na wydanie dokumentów przez Nadzory Budowlane (PINB i WINB), które pozwolą na użytkowanie wykonanych sieci. Po zakończeniu wszystkich formalności do mieszkańców dzielnic trafi informacja wyjaśniająca w jaki sposób mnożna przyłączyć się do nowej sieci i z jakiego dofinansowania można skorzystać. Pierwszą część umowy na kwotę 15,5 mln zł podpisały Sosnowieckie Wodociągi, a pozostałą gmina.

– Takie rozwiązanie gwarantuje mieszkańcom spokój na wiele lat. Miasto w ramach swoich prac odpowiada za sieć deszczową oraz częściowo za odtworzenia dróg – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W ramach prac wybudowano 11 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, ponad 7 km sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, Wodociągi wraz z budową 4 obiektów tłoczni ścieków.

Dopełnieniem prac była budowa ponad 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna. Realizacja projektu pozwoli na budowę szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i przetransportowanie ścieków do Oczyszczalni Ścieków Radocha II.

A to nie wszystko! Równolegle z działaniami gminy i Sosnowieckich Wodociągów trwała budowa sieci gazowej. To da możliwość mieszkańcom na przyłączenie się do sieci i rezygnację z ogrzewania przy pomocy pieców.