Zakończono prace przy ul. KWK Kazimierz-Juliusz, gdzie we wtorek odbyło się asfaltowanie jezdni.

Nad Rowem Mortimerowskim trwała budowa przepustu w miejscu dawnego mostku. Obecnie prace pod drogą zostały zakończone. W minionym tygodniu asfaltowano jezdnię. W związku z tym na fragment ulicy KWK Kazimierz-Juliusz powrócił ruch wahadłowy.

Inwestycja na tej ulicy polegała na demontażu starego mostu, budowie żelbetowych murów oporowych, montażu dwóch rur dla przepustu, nowej konstrukcja drogi – asfalt, chodnik, nowe bariery energochłonne.

Koszt inwestycji to 680 tysięcy złotych.