Po udanym przetargu, w końcu budowa nowej linii tramwajowej została zatwierdzona. Prace trwają od października ubiegłego roku, a jej przewidywany czas zakończenia to styczeń 2023 roku.

Nowa linia tramwajowa będzie poprowadzona od dotychczasowej pętli tramwajowej, poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunelem pod jezdnią), przez nieużytki do al. Wolności, dalej ul. ks. Blachnickiego i następnie wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego i ul. Marszałka Rydza Śmigłego do ronda im. Jana Pawła II, gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową.

Linia tramwajowa
Nowa linia tramwajowa w Sosnowcu – fot. MK

W pierwszej kolejności prace budowlane prowadzone są w rejonie ul. Braci Mieroszewskich, gdzie nad torami tramwajowymi powstanie centrum przesiadkowe z przystankami tramwajowymi zlokalizowanymi pod wiaduktem i autobusowymi na wiadukcie. Połączy je klatka schodowa oraz windy.

Na drugim końcu nowego odcinka przebudowane zostanie rondo, w środku znajdzie się pętla tramwajowa, a przystanki – końcowy i dwa początkowe – z torem odstawczym i punktem dyspozytorskim usytuowane zostaną w pasie dzielącym jezdnie ul. Marszałka Rydza-Śmigłego.

Koszt inwestycji to 109 mln złotych. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowoczesnym i bezpiecznym transportem.