Sosnowiec to kolejne miasto, w którym decydować będą o nocnej prohibicji. Zanim jednak głosować będą radni, swoją opinię wyrażą mieszkańcy.

W najbliższym czasie władze miasta zapytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie Sosnowca. Chodzi zarówno o ograniczenia dotyczące godzin sprzedaży, jak i liczby punktów handlowych.

W styczniu 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia do sierpnia nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Sosnowcu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz będzie mogła wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00.

– Nie chcemy mieszkańcom narzucać rozwiązań, dlatego postanowiliśmy po raz kolejny skorzystać z konsultacji społecznych, w których będą mogli wyrazić swoje zdanie. Wypowiedzą się, czy chcą, by w naszym mieście sprzedaż alkoholu odbywała się przez całą dobę czy też należy wprowadzić ograniczenie np. zakaz sprzedaży alkoholu między 22.00 a 6.00 – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, który rozważa także wprowadzenie zakazu na stacjach benzynowych.

Konsultacje przeprowadzone zostaną za pomocą platformy internetowej. Urzędnicy zapytają mieszkańców m.in. o ograniczenie licznych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w lokalach gastronomicznych i sklepach oraz o opinię na temat wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży.

Na terenie Sosnowca ustalonych jest 400 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 275 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. – Powyższe limity są wystarczające, bowiem do tej pory liczby zezwoleń wykorzystywane były na poziomie 360 w przypadku sprzedaży detalicznej i 110 dla lokali gastronomicznych – podkreśla Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu.