W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w Sosnowcu powstanie kolejny klub, w którym będzie mogło spędzać wolny czas 25 seniorów z terenu miasta.

Nowy klub Senior+ będzie się mieścił przy ul. Sobieskiego 3D. Lokal będący w zasobach MZZL w Sosnowcu przejdzie gruntowną modernizację. Po remoncie wyodrębnione zostaną następujące pomieszczenia:

  • główne pomieszczenie klubowe wyposażone w stoliki, krzesła, fotele, sprzęt RTV,
  • pomieszczenie do pracy indywidualnej wyposażone w meble wypoczynkowe, w biurka oraz sprzęt komputerowy,
  • zaplecze kuchenne z pełnym, kuchennym wyposażeniem,
  • zaplecze sanitarne,
  • szatnia,
  • pomieszczenia gospodarcze.

Dodatkowo lokal będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. – Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2022 w wysokości 200 tys. zł. Klub „Senior+” będzie funkcjonował w strukturze miejskiej jednostki: Centrum usług socjalnych i Wsparcia. Prace remontowe będą koordynowane przez MZZL w Sosnowcu i mają potrwać do końca roku. Otwarcie planujemy na początek 2023 roku – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta odpowiedzialna m.in.: za politykę społeczną.

Program Senior+

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Głównym założeniem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej mogą korzystać z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.