Wybory prezydenckie 2020 w Polsce odbędą się 28 czerwca. Sprawdzamy, na kogo będzie można zagłosować i przedstawiamy główne postulaty programowe kandydatów na najważniejszy urząd w kraju.

W niedzielnych wyborach prezydenckich wystartuje 11 kandydatów. Swój głos będzie można oddać na Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudę, Szymona Hołownię, Marka Jakubiaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajno, Rafała Trzaskowskiego, Waldemara Witkowskiego i Stanisława Żółtka.

Kim są kandydaci? Jakie są ich obietnice i program wyborczy? Sylwetki wszystkich kandydatów znajdziesz w naszym zestawieniu.

1. Robert Biedroń

Robert Biedroń – fot. mat. pras.

Robert Biedroń – kandydat Lewicy. Obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Robert Biedroń ma 44 lata, wyższe wykształcenie politologiczne. Wybrane postulaty: minimalna emerytura 1600 zł netto, 7,2 proc. PKB na służbę zdrowia, milion tanich mieszkań na wynajem (maks. 20 zł za m kw.), tanie leki na receptę (maks. 5 zł), bezpieczna Polska w Zjednoczonej Europie, państwo prawa (Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada Sądownictwa niezależne od polityków), klimat (uczynienie Polski liderem zielonej transformacji w tej części Europy).

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Robert Biedroń✌️ (@robertbiedron)

2. Krzysztof Bosak

Krzysztof Bosak – fot. mat. pras.

Krzysztof Bosak – kandydat Konfederacji. 38-latek, obecnie poseł na Sejm RP. Bosak ma średnie wykształcenie. Wybrane postulaty: niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, wyższa kwota wolna od podatku, obniżka VAT na żywność, etyka chrześcijańska podstawą ładu prawnego, anulowanie subwencji dla TVP, wstrzymanie składek do WHO, wydłużenie kadencji prezydenta do 7 lat bez możliwości ubiegania się o reelekcję, silna pozycja premiera, przedłużenie kadencji Sejmu do 5 lat i zmniejszenie o połowę liczby posłów, reforma Senatu, instytucje kontrolne w rękach opozycji, wprowadzenie sędziów pokoju, zakaz uchwalania budżetu z deficytem, personalna odpowiedzialność urzędników, przeniesienie części instytucji poza Warszawę.

3. Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda w Sosnowcu – fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Andrzej Duda – obecny Prezydent RP, bezpartyjny, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. 48 lat, wykształcenie wyższe prawnicze. Wybrane postulaty: utrzymanie 500 plus i innych programów społecznych, wprowadzenie zasiłku solidarnościowego dla osób, które straciły pracę na skutek pandemii koronawirusa, zakaz prywatyzacji służby zdrowia, 6 mld zł na Narodową Strategię Onkologiczną, wielki program retencji (budowa i modernizacja zbiorników wodnych).

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Andrzej Duda (@andrzej.duda)

4. Szymon Hołownia

Szymon Hołownia – fot. mat. pras.

Szymon Hołownia – kandydat bezpartyjny. 43-letni publicysta, wykształcenie średnie. Wybrane postulaty: Polska bez węgla do 2050 roku, dołączenie do projektu Zielonego Ładu, zachowanie kompromisu aborcyjnego, „wielkie sprzątanie” w instytucjach państwowych (np. Polskiej Fundacji Narodowej), stabilizacja sytuacji kadrowej w armii, regularne zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, współdziałanie z UE i NATO, rada gabinetowa pilnująca spraw środowiska, ogłoszenie kryzysu wodnego i wdrożenie programu odbudowy zasobów wodnych, utworzenie Narodowej Rady Klimatycznej, powołanie pełnomocnika osób wykluczonych, powołanie Komisji Edukacji Narodowej w miejsce kuratoriów.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Szymon Hołownia (@szymon.holownia)

5. Marek Jakubiak

Marek Jakubiak – fot. mat. pras.

Marek Jakubiak – kandydat Federacji dla Rzeczypospolitej. 61-lat, wykształcenie średnie. Wybrane postulaty: wzmocnienie roli prezydenta (oddanie mu kompetencji dot. zarządzania armią i polityką zagraniczną), kwota wolna od podatku w wysokości 12 pensji minimalnych, reforma sądownictwa, ustanowienie urzędu sędziego pokoju, wprowadzenie głosowania w wyborach przez internet.

Dziś w Głowaczowie rozmawialiśmy o problemach polskich przedsiębiorców 🙂

Opublikowany przez Marka Jakubiaka Piątek, 19 czerwca 2020

6. Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz – fot. mat. pras.

Władysław Kosiniak-Kamysz – kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. 38-latek, wykształcenie wyższe medyczne, obecnie poseł na Sejm RP. Wybrane postulaty: prezydent ponad podziałami (ministrowie w Kancelarii Prezydenta ze wszystkich partii parlamentarnych), filie Kancelarii w 49 byłych miastach wojewódzkich, powołanie prezydenckiego ministra ds. Polonii, powołanie Rady Dialogu Obywatelskiego i Ogólnopolskiej Rady Seniorów przy Prezydencie RP, utrzymanie stałego wzrostu wydatku na armię do poziomu 2,5 proc. PKP do 2030 roku, zwiększenie zdolności bojowej armii do 150 tys. żołnierzy, odpolitycznienie armii, wpisanie członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej do Konstytucji, zabezpieczenie polskich interesów w Wielkiej Brytanii, reforma służby zdrowia (zwiększenie wydatków do 6,8 proc. PKB), podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia o co najmniej 30 proc., zwiększenie liczby personelu medycznego, darmowe leki, szczepienia i stomatologia dla dzieci, leczenie niepłodności, zerowy VAT na żywność, morskie farmy wiatrowe, równe szanse dla polskich rolników, program małej retencji, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, rozwinięcie programu 500+ (coroczna waloryzacja), emerytura bez podatku, praca emeryta bez podatku, emerytury stażowe, pakiet ustaw likwidujący chaos w wymiarze sprawiedliwości, dzień referendalny dot. spraw ważnych dla obywateli, głosowanie przez internet, powszechne wybory na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego i Krajowej Rady Sądownictwa, nowa ustawa o dochodach samorządów.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Władysław Kosiniak-Kamysz (@kosiniakkamysz)

7. Mirosław Piotrowski

Mirosław Piotrowski – fot. mat. pras.

Mirosław Piotrowski – kandydat Ruchu Prawdziwa Europa. 54-lata, wykształcenie wyższe historyczne, nauczyciel akademicki. Wybrane postulaty: radykalne obniżenie podatków, ustabilizowanie cen energii, reforma systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, dofinansowania i naprawy systemu opieki zdrowotnej, zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do realnych potrzeb obywatela, wygaszanie sporów międzynarodowych.

O 11:00 na schodach przed Ratuszem w Lublinie moja konferencja prasowa "Milion Polaków poszkodowanych w państwie PiS", z udziałem przedstawicieli poszkodowanych.

Opublikowany przez Mirosława Piotrowskiego Poniedziałek, 22 czerwca 2020

8. Paweł Tanajno

Paweł Tanajno – fot. mat. pras.

Paweł Tanajno – kandydat bezpartyjny. 44-lata, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania. Wybrane postulaty: poprawienie wizerunku Polski poza granicami kraju, zapewnienie dobrobytu, niskich podatków i wolności, zwrócenie obywatelom suwerenności, likwidacja urzędniczych patologii.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Paweł Jan Tanajno (@tanajno)

9. Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski – fot. mat. pras.

Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej. 48-lat, wykształcenie wyższe politologicznie, urzędujący prezydent Warszawy. Wybrane postulaty: likwidacja TVP Info (w tym m.in. blok publicystyczny), wprowadzenie związków partnerskich, wprowadzenie karty LGBT na terenie całego kraju, 6 proc. PKB na służbę zdrowia, powołanie niezależnej osoby na stanowisko prokuratora generalnego, rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i przekazanie Prezydentowi RP kwestii wyboru niezależnego prokuratora generalnego, powołanie rzecznika kontroli państwowej, który będzie kontrolował „upolitycznione dziś służby”, współpraca z rządem, kiedy rozpoczną się negocjacje finansowe z EU, pozostawienie programu Rodzina 500 plus. stworzenie funduszu „Inwestycje za rogiem” dla mniejszych miast, wspierającego tworzenie nowych miejsc pracy poprzez lokalne inwestycje, bezpłatne żłobki i przedszkola w całej Polsce, 10 tys. zł dotacji na ekologiczną modernizację domu lub mieszkania, „ustawa skromnościowa” w spółkach Skarbach Państwa.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Rafał Trzaskowski (@trzaskowskirafal)

10. Waldemar Witkowski

Waldemar Witkowski – fot. mat. pras.

Waldemar Witkowski – 66 lat, wykształcenie wyższe, członek Unii Pracy. Wybrane postulaty: siedmiogodzinny dzień pracy, ochrona środowiska, priorytetem współpraca z Unią Europejską, a nie z USA.

Z uśmiechem, spokojem, pieszo z butelką mineralnej na debatę w TVP polski BERNIE SANDERS czyli Waldemar Witkowski

Opublikowany przez Waldemar Witkowski – Po Pierwsze Człowiek Czwartek, 18 czerwca 2020

11. Stanisław Żółtek

Stanisław Żółtek – fot. mat. pras.

Stanisław Żółtek – kandydat Kongresu Nowej Prawicy. 64-latek, wykształcenie średnie. Członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu. Wybrane postulaty: zniesienie progu wyborczego, umocnienie władzy prezydenta na wzór USA, likwidacja powiatów i zwiększenie uprawnień gmin, prawo do posiadania broni, wzmocnienie polskiej waluty, większy wpływ rodziców na kształtowanie losu ich dzieci, prywatyzacja służby zdrowia, kara śmierci, ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci (z wyjątkiem osób skazanych na karę śmierci), zwiększenie nakładów na wojsko i służby mundurowe, utrzymanie układu z Schengen, rewizja wszelkich traktatów pod kątem ich zgodności z interesem Polski, likwidacja podatków z wyjątkiem VAT i akcyzy na niskim poziomie, redukcja barier administracyjnych i etatów w administracji, obowiązek uchwalania budżetu bez deficytu, zniesienie koncesji i podobnych regulacji.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Stanisław Żółtek (@stanislawzoltek)

Comments are closed.