Po zerwaniu nawierzchni z chodnika wzdłuż rzeki, prace modernizacyjne przy Bulwarze Czarnej Przemszy zostały wstrzymane. Oburzeni mieszkańcy pytają, kiedy doczekają się realizacji zwycięskiego projektu.

Bulwar Czarnej Przemszy to projekt obywatelski, który ma na celu rewitalizację brzegu rzeki. Projekt został skierowany do realizacji dzięki zwycięstwu w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu.

Niestety, po rozpoczęciu prac zostały one wstrzymane ze względu na brak pieniędzy. Problemy z realizacją inwestycji rozpoczęły się już w kwietniu, po tym, jak katowicka firma wycofała się z podpisania umowy na realizację zadania. Wówczas pracami zająć się miał MZUK. Ostatecznie jednak miejski zakład zajął się jedynie rozbiórką nawierzchni chodników na bulwarze.

Modernizacja Bulwaru Czarnej Przemszy Sosnowiec - fot. MC
Modernizacja Bulwaru Czarnej Przemszy Sosnowiec – fot. MC

– Rozpoczęliśmy prace, ale uwarunkowane one były rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wyłonienie firmy, która nas wspomoże, ponieważ jest to pracochłonny projekt, wymagający specjalistycznego sprzętu. Uznaliśmy zatem, że część zadań zostanie przekazana innej firmie – mówi Rafał Łydek, dyrektor MZUK.

Do przetargu rozpisanego przez MZUK wpłynęła jedna oferta, w dodatku przewyższająca kwotę, jaką miejska spółka chce przeznaczyć na ten cel o 100 tys. złotych. Postępowanie zostało unieważnione. Drugie postępowanie w tej sprawie będzie ogłoszone wkrótce.

– Ponawiamy postępowanie, licząc, że wpłyną oferty, które spełnią nasze oczekiwania – dodaje Rafał Łydek. – Uwzględniając efekt końcowy, musi to być firma, która wspólnie z nami wykona powierzony jej zakres prac – dodaje.

Ostateczne decyzje dotyczące dalszych działań mają zapaść we wrześniu. Wtedy też okaże się, czy w drugim postępowaniu przetargowym uda się wyłonić firmę, która dokończy modernizację bulwaru czy też konieczne będzie przekazanie dodatkowych środków na realizację zadania. Taka decyzja jednak musiałaby zapaść podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Wówczas okaże się także, ile potrzeba czasu na dokończenie prac.

Modernizacja Bulwaru Czarnej Przemszy Sosnowiec - fot. MC
Modernizacja Bulwaru Czarnej Przemszy Sosnowiec – fot. MC

– To jest zadanie ważne z punktu widzenia społecznego – mówi Rafał Łydek. – Jestem optymistą i wierzę, że będą oferty, spośród których będziemy mogli wybrać tę najkorzystniejszą i będą one zawierały się w kwocie przeznaczonej na to zadanie. Jeśli aura będzie nam sprzyjać, prace uda się zakończyć jesienią – dodaje.

Co istotne, przetarg dotyczy jedynie prac na odcinku od ulicy Wawel do ulicy Warneńczyka oraz od ulicy Warneńczyka do 1 Maja, czyli łącznie ok. 800 – 900 metrów. To oznacza, że trzeci i najdłuższy fragment, od ulicy 1 Maja do ulicy Przyjaciół Żołnierza, najprawdopodobniej zostanie zrealizowany dopiero w przyszłym roku.

Rozczarowania z takiego obrotu sprawy nie kryje wnioskodawca projektu. – Okazuje się, że możemy się nie doczekać realizacji tego projektu, przynajmniej w najbliższym czasie i to mimo solennych zapewnień władz Sosnowca, że projekt na pewno zostanie zrealizowany w całości w tym roku – mówi Dariusz Jurek.

Społecznik i pomysłodawca projektu do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego złożył kolejne dwa projekty związane z Bulwarem Czarnej Przemszy.