Trwa długo wyczekiwana budowa 700-metrowego odcinka Bulwaru Czarnej Przemszy od ulicy 1 Maja do ulicy Przyjaciół Żołnierza w Sosnowcu. Czy spełni oczekiwania mieszkańców?

Bulwar Czarnej Przemszy to zwycięzca sosnowieckiej edycji budżetu obywatelskiego z 2016 roku. Niestety, od samego początku wykonawcy projektu napotykali wiele problemów. Prace związane z realizacją zadania ciągną się, aż do teraz. Ostatecznie, inwestycja miała być zrealizowana do końca maja, jednak na etapie przygotowania projektu pojawił się problem związany z przebudową kabla należącego do spółki Tauron Dystrybucja.

W trakcie projektowania, które leżało po stronie wykonawcy, musiał on dokonać uzgodnień branżowych z gestorami sieci. Tauron wydał obowiązek przebudowy kabla średniego napięcia. Chodzi o kabel, który zasila dwie części miasta i ułożony jest wzdłuż bulwaru. – Długo negocjowaliśmy, szukając najlepszego rozwiązania dla wszystkich stron. Mam nadzieję, że teraz prace będą już przebiegały sprawnie – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta.

Po negocjacjach, budowa 700-metrowego odcinka Bulwaru Czarnej Przemszy od ulicy 1 Maja do ulicy Przyjaciół Żołnierza, rozpoczęła się w lipcu, chociaż realny postęp prac widać dopiero w sierpniu.

Trwa modernizacja Bulwarów Czarnej Przemszy - fot. Bulwar Czarnej Przemszy/Facebook
Trwa modernizacja Bulwarów Czarnej Przemszy – fot. Bulwar Czarnej Przemszy/Facebook

W ramach trwających działań na wspomnianym odcinku powstanie droga rowerowa i chodnik, które będą odseparowane od siebie zielenią, a w miejscach, gdzie odstęp będzie większy, zamontowane zostaną ławki. Ze względu na wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kilkudziesięciometrowym odcinku w pobliżu pałacu Schoena przy ul. 1 Maja droga rowerowa będzie wykonana z nawierzchni mineralno-żywicznej. Na pozostałym odcinku będzie wykonana z czerwonego asfaltu. Z kolei chodnik na całej długości będzie z nawierzchni mineralnej.

Prace maja potrwać do końca września. – Po ewidentnym zastoju (od 1 lipca) w końcu widać jakieś konkretne efekty prac przy tym odcinku BCP – podkreślają sympatycy projektu. – Już teraz widać jak dzięki temu projektowi zmieni się pozytywnie oblicze Sosnowca w tym miejscu. To już robi niesamowite wrażenie, a po zakończeniu prac mieszkańcy Sosnowca odzyskają to miejsce, mające naprawdę ogromny potencjał – dodają.