Dzięki unijnemu wsparciu, w rozstrzygniętym niedawno konkursie dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych, samorząd Sosnowca zmodernizuje amfiteatr wraz z otoczeniem w parku im. Jacka Kuronia, a także Miejski Dom Kultury „Kazimierz”.

Miejskie obiekty, położone we wschodniej dzielnicy miasta, przejdą prawdziwą metamorfozę. Zyskają nie tylko nowy wygląd, ale i nowe funkcje. Pierwsze prace przy modernizacji amfiteatru wraz z otoczeniem w parku im. Jacka Kuronia, mieszkańcy Kazimierza Górniczego mogą obserwować już od kilku tygodni.

W ciągu kilkunastu dni rozpocznie się też rozbudowa Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”. Inwestycja zakłada rozbudowę miejskiej placówki kultury o dodatkowy, jednokondygnacyjny obiekt.

Wizualizacja Miejski Dom Kultury - fot. UM Sosnowiec
Wizualizacja Miejski Dom Kultury – fot. UM Sosnowiec

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie termomodernizacja istniejącego budynku MDK wraz z remontem wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania, a także rozbudowa budynku o nową część usługową z wykorzystaniem pomieszczenia w piwnicy wraz z remontem zagospodarowania terenu wokół obiektu.

– Będzie to prawdziwa metamorfoza. Budynek zostanie ocieplony, co ważne obrazy wykonane w technice sgraffito, które zdobią elewację MDK, będą odrestaurowane. Odtworzony zostanie także neon nad wejściem głównym. Po remoncie „Piekiełko” zmieni się w salę konferencyjną – wylicza Rafał Rybak, dyrektor MDK „Kazimierz”. – Prace mają potrwać 14 miesięcy, a ich koszt wyniesie 11,5 mln zł – dodaje.

Spore zmiany szykują się także w amfiteatrze i muszli koncertowej. Projekt zakłada rozbudowę zaplecza obiektu w Parku Kuronia tzw. „Muszelki” wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania i przystosowaniem pod działalność spółdzielni socjalnej.

– Wyremontowane zostanie zarówno zadaszenie, jak i nawierzchnia sceny. Prace przewidują także remont schodów, widowni, ogrodzenia oraz terenu przed budynkiem kas. Oczywiście uporządkowane zostanie otoczenie obiektu. Jednocześnie pojawi się nowe oświetlenie i nowe alejki parkowe – informuje dyrektor Rybak.

W ramach prac przewiduje się zmianę zagospodarowania wokół budynku, aby dostosować je do projektowanych funkcji. Ponadto, przebudową objęty zostanie budynek techniczny. Przewidziano m.in. remont elewacji. Po zakończeniu prac na obiekcie odtworzony zostanie zegar.

Wizualizacja Muszelka - fot. UM Sosnowiec
Wizualizacja Muszelka – fot. UM Sosnowiec

Zmieni się także wygląd i funkcja zaplecza amfiteatru. – Po remoncie swoją siedzibę będzie tam miała spółdzielnia socjalna, która zajmie się pielęgnacją terenów zielonych oraz realizacją szkoleń i warsztatów dla osób wykluczonych społecznie – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zakończenie modernizacji amfiteatru wraz z otoczeniem (6,9 mln zł) planowane jest w listopadzie 2018 roku. Na rewitalizację i adaptację budynków miasto otrzymało unijne dofinansowanie w kwocie 12,4 mln zł.

Podjęte działania przyczynią się do wzmocnienia aktywności społeczno-zawodowej oraz inicjatywom lokalnym podejmowanym przez mieszkańców objętych rewitalizacją dzielnic. Wszystko dzięki powstaniu „Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego” (MORS) oraz spółdzielni socjalnej POLA w modernizowanych obiektach.

W projekcie przewiduje się szereg działań opartych o wolontariat, pracę ze społecznością realizowaną wspólnie z wyłonionymi wśród mieszkańców liderami lokalnymi, prowadzenie warsztatów i klubów dla seniorów, młodzieży, rodzin.