Tramwaje Śląskie wkrótce wyłonią wykonawcę, który zajmie się przebudową torowiska przy ulicy Małachowskiego w Sosnowcu – od ulicy Mościckiego do 3 Maja. Modernizacja będzie również dotyczyła otoczenia ulicy, którą zajmie się miasto.

Sosnowiecki magistrat w przetargu na wyłonienie firmy, która opracuje dokumentacje projektową, wpisał ogólne założenia przyszłych zmian. Według nowych założeń, na krótkim fragmencie drogi, od skrzyżowania z ul. Mościckiego do wjazdu prowadzącego do parkingu podziemnego i budynków mieszkalnych przy nim zlokalizowanych, droga ma być dwukierunkowa. Projekt obejmuje również modernizację ulicy Kościelnej pomiędzy ul. Modrzejowską a Małachowskiego.

W drugiej części, czyli do skrzyżowania z ulicą Targową, droga ma być wyłączona z ruchu, poza dojazdami mieszkańców do wewnętrznych placów. Nie będzie już możliwości dojazdu do alei Zwycięstwa, od strony Małachowskiego. Remontem ma być również objęta ulica Targowa na długości do ul. Modrzejowskiej. Ostatni fragment pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego przy Małachowskiego a ul. 3 Maja, ze względu na parking, również ma być dwukierunkowy.

Wykonawca na przygotowanie dokumentacji będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że w ciągu pół roku opracuje i przekaże dokumentacje dla części objętej ZRID i dla części objętej innymi decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych – To ważne ze względu na czas remontu i koordynacje prac z Tramwajami Śląskimi. Chcemy by remont ulicy zakończył się w możliwie najszybszym czasie – mówi Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta.