Wkrótce Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przyjmie dodatkową grupę małych podopiecznych. Trwają ostatnie prace na terenie placówki.

Nowa grupa wychowania przedszkolnego liczyć będzie 25 przedszkolaków. – Wszystko jest już na ostatniej prostej. Pomieszczenia, w których czas spędzać będzie nowa grupa, zostały gruntownie wyremontowane. Za chwilę pojawią się tutaj meble i wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne – mówi Marzena Orzoł, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie im. Misia Uszatka, które obchodzi właśnie pierwsze urodziny nadania placówce imienia.

Na ten cel gmina otrzymała ponad 403 tys. złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Rekrutacja małych podopiecznych do nowej grupy w porębskim przedszkolu rozpoczęła się już w sierpniu. Projekt, poza utworzeniem nowej grupy przedszkolnej, zakłada także dodatkowe korzyści dla placówki.

Przedsięwzięcie związane jest także z doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek pracujących z dziećmi. Podjęte działania przełożą się na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Porębie, zwiększą szanse edukacyjne dzieci, a także wpłyną na poprawę jakości wychowania przedszkolnego.