Na lutowej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie radni zdecydowali o dopłacie do działalności Szpitala Wielospecjalistycznego ponad 652 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie straty, którą placówka poniosła w 2019 roku.

Radni z Jaworzna zdecydowali o dopłacie do działalności Szpitala Wielospecjalistycznego ponad 652 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie straty, którą placówka poniosła w 2019 roku. Radni przyjęli również wymagany prawem, obligatoryjny program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

– Coroczny wzrost wymaganych prawem nakładów na wynagrodzenia i pochodne oraz stały wzrost kosztów dotyczących świadczonych usług dla szpitala, m.in. usług sprzątania, prania, żywienia oraz wywozu odpadów medycznych powoduje, że jednostka notuje stratę – wyjaśnia Gabriela Buczkowska, dyrektor szpitala.

Wyższe koszty utrzymania

– Istnieje również stała potrzeba ponoszenia przez szpital coraz wyższych kosztów związanych z remontami, naprawą i utrzymaniem aparatury medycznej w związku z koniecznością dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych, na które otrzymuje przychody z tytułu umów o świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Po zmianie przepisów prawa, NFZ zaprzestał dopłacania do niektórych usług wykonywanych poza limitem, które przed zmianą prawa było pewnym wypracowanym standardem. Od tamtej pory zaczęły się kłopoty finansowe publicznych szpitali. Planowana strata mogła wynieść nawet 12,8 mln zł! Wdrożone w ciągu roku rozwiązania, optymalizowanie kosztów, analiza zasobów i usług medycznych poskutkowały znacznym obniżeniem straty do poziomu 4,5 mln zł, a dopłata gminy jako podmiotu tworzącego szpital wyniesie ponad 652 tys. zł – mówi dyrektor placówki.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, podmiot tworzący zobowiązany jest pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli suma straty netto i kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. Należy pamiętać, że największy wydatek dla szpitali generują wynagrodzenia zatrudnionej kadry medycznej i niemedycznej. To koszty, wymagane prawem i ponoszone w każdej publicznej placówce medycznej.

Obowiązujące przepisy prawne regulujące wysokość wynagrodzeń w sferze ochrony zdrowia, jedynie przy częściowej ich rekompensacie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz żądania płacowe pracowników szpitala znacznie wpływają na wynik finansowy. Wynika to bezpośrednio z chronicznych braków kadry medycznej w stosunku do potrzeb systemu ochrony i wymogów stawianych przez NFZ. Sytuacja ta powoduje, że w pewnym zakresie musimy uwzględniać te wnioski, gdyż istnieje realna obawa dalszego „odpływu” ze szpitala wykwalifikowanego personelu medycznego – dodaje Gabriela Buczkowska.

Niski poziom finansowania kontraktu NFZ

Jak tłumaczy dyrekcja, strata spowodowana była także zbyt niskim poziomem finansowania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie pokrywał wszystkich kosztów bieżącej działalności szpitala. – Niestety, brakuje też pełnego finansowania przez NFZ procedur medycznych w ramach umowy ryczałtowej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększonymi kosztami utrzymania czystości i żywienia hospitalizowanych pacjentów, a także kosztami awarii aparatury i sprzętu medycznego – przyznaje.

W czasie trwającej epidemii, jaworznicki szpital został już zasilony kilkoma milionami złotych pochodzących ze środków własnych gminy.

Wsparcie inwestycyjne realizowane jest również za pomocą środków finansowych pozyskiwanych przez placówkę, jak i gminę. Ostatnio pozyskano 7 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na remont oddziału rehabilitacji oraz przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego.