W Sosnowcu ruszył projekt wspierający rodziców najmłodszych dzieci w zatrudnieniu niani. W ramach programu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowym” dołoży im 1500 zł do zatrudnienia niani.

Projekt skierowany jest do rodziców wychowujących dzieci do lat 3, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę dla swojej pociechy. Dzięki przedsięwzięciu miasto zapewnia wsparcie w postaci refundacji kosztów wynagrodzenia niani do 1,500 zł przez 12 miesięcy – przy podpisaniu umowy z nianią na pełen etat, z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto, koszty zatrudnienia ponoszone przez rodzica wyniosą 500 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Miasto nie narzuca rodzicom wyboru niani. To oni będą odpowiedzialni za znalezienie opiekuna. Oczywiście jeśli ktoś ma wątpliwości na jakich zasadach projekt funkcjonuje, to zapraszam do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej, wszystko wyjaśnimy – podsumowuje Anna Jedynak, zastępca prezydenta.

Niania musi zostać zatrudniona na umowę uaktywniającą, co m.in. oznacza brak możliwości zatrudnienia jako niani rodzica dziecka. Zatrudnienie musi zostać zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Rekrutacja uczestników trwa do 30 września 2017 roku.

O refundację mogą ubiegać się rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci, którzy złożą formularz rekrutacji w zakresie refundacji kosztów wynagrodzenia niani i spełni określone wymagania.

Sosnowiec to kolejne miasto, które decyduje się na taką formę wsparcia. Podobne rozwiązania wprowadzono w województwie małopolskim, gdzie w ramach programu „Małopolska Niania” kilkadziesiąt rodzin otrzyma wsparcie na zatrudnienie opiekunki lub opiekuna dla swoich dzieci. Wsparcie wynosić będzie również 1500 tys. zł miesięcznie na pokrycie wynagrodzenia dla niani. Podobny program od ubiegłego roku działa także w Częstochowie.