Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pozytywnie rozpatrzył skargę złożoną przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej na decyzję Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Spór prezydenta Zbigniewa Podrazy z kuratorium oświaty rozpoczął się już w lutym, kiedy to Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej przyjęła projekt sieci szkół, zgodny z obowiązującym prawem i zapisami nowej ustawy oświatowej. Niestety, opracowany przez Dąbrowę Górniczą projekt sieci szkół otrzymał negatywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wówczas katowickie kuratorium oświaty zdecydowało o tym, że nie należy przekazywać szkołom podstawowym budynków po likwidowanych gimnazjach. Ich zdaniem w miejsce likwidowanych szkół należało utworzyć cztery nowe podstawówki.

Odmiennego zdania był prezydent miasta, który uważał, że nie będą one w pełni wykorzystane, a ponadto będą znajdować się w zbyt bliskim sąsiedztwie. Miasto zdecydowało się na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pozytywnie rozpatrzył skargę złożoną przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej na decyzję Kuratorium Oświaty w Katowicach.

– Mamy pozytywne rozstrzygnięcie! Zgodnie ze złożonym przez nas wnioskiem, Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił naszą skargę i w całości uchylił opinię Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczącą dąbrowskiej sieci szkół – mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Jaka przyszłość czeka dąbrowskie szkoły?

Miasto musi poczekać na pisemne uzasadnienie wydanego wyroku, który nie jest jeszcze prawomocny. Jeśli obie strony zgodzą się z postanowieniem sądu od września sieć szkół na terenie Dąbrowy Górniczej będzie wyglądać tak, jak zadecydowali o tym radni.