Poniedziałek, 6 maja, to początek tegorocznych matur. Punktualnie o godzinie 9:00 absolwenci liceów i techników przystąpią do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Pomimo napiętej sytuacji związanej z tegorocznymi maturami i kwalifikacją uczniów, wynikającą z protestem nauczycieli, punktualnie o godzinie 9:00 ponad 269,4 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpi do najważniejszego egzaminu w życiu. Tradycyjnie pierwszym egzaminem, do którego przystąpią uczniowie będzie język polski.

Język polski (poziom podstawowy) – stara matura oraz nowa matura

Tegoroczni maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Język polski (poziom rozszerzony) – stara matura oraz nowa matura

Dodatkowo uczniowie muszą zmierzyć się z obowiązkowymi egzaminami w części ustnej z języka polskiego (bez określonego poziomu) oraz z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Natomiast ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja. Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzyści na rezultat będą musieli zaczekać do 4 lipca, wówczas podane zostaną wyniki. Sesja poprawkowa zostanie przeprowadzona w sierpniu, dla tych którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.