Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej znaleźli sposób na nudę dla mieszkańców miasta. Dzięki ich inicjatywie udało się zorganizować letnią akademię samoobrony na plaży przy Pogorii III.

Letnia akademia samoobrony to bezpłatne zajęcia ruchowe z elementami samoobrony organizowane przez miejscowych pracowników. Program obejmuje zajęcia z zakresu ogólnej sprawności fizycznej, praktycznej samoobrony i walki wręcz, a także aspektów identyfikowania, ocenienia oraz unikania zagrożeń, na które jest narażone współczesne społeczeństwo.

– Staramy się walczyć ze stereotypem, że Straż Miejska to jest instytucja tylko i wyłącznie represyjna. Staramy się angażować społeczeństwo w różnego rodzaju akcje profilaktyczne – mówi st. insp. Dominik Gordon ze Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

Jak podkreślają organizatorzy akcji, ma ona na celu naukę elementów praktycznej samoobrony, ale także ogólną poprawę sprawności fizycznej oraz aktywizację dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie letnim.

Zajęcia odbywać się będą do końca sierpnia, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14.00 -15.00 na Ośrodku Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III, pod okiem wielokrotnego Mistrza Świata w Kickboksingu Cezarego Podrazy, który na co dzień jest m.in. trenerem przygotowania fizycznego dąbrowskich strażników.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, od osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda na udział podpisana przez opiekunów prawnych.