Urząd Miejski w Jaworznie otrzymał potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną informację, że w Przedszkolu Miejskim Nr 27 i Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Jaworznie, wystąpiło zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Służby sanitarne prowadzą dochodzenie epidemiologiczne oraz zabezpieczają osoby z kontaktu z zakażonym pracownikiem (Przedszkole nr 27) oraz uczniem (Liceum Ogólnokształcące nr 1).

Aby uniknąć dalszej transmisji, zgodnie z procedurą postępowania w przypadku wykrycia zakażenia, jedna grupa przedszkolna wraz z pracownikami będzie wyłączona z zajęć stacjonarnych w terminie od 7 do 13 października 2020 r.

W przypadku liceum, jeden oddział klasowy z uczniami z grup międzyoddziałowych, będzie wyłączony z zajęć stacjonarnych na rzecz nauki zdalnej w modelu hybrydowym – w terminie od 7 października do 15 października 2020 r.

– Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz na podstawie pozytywnej opinii PSSE w Jaworznie informujemy, że w obu placówkach wprowadzono hybrydowy model nauczania, polegający na kształceniu zdalnym w jednym wyłączonym oddziale w przedszkolu i liceum oraz kształceniu stacjonarnym w pozostałych oddziałach w obu placówkach – informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie jest w stałym kontakcie z dyrektorami palcówek oświatowych oraz jaworznickim Sanepidem, wypełniając zalecenia tej instytucji.