Władze gminy Psary zdecydowały się przekazać do szkół 36 zestawów komputerowych z kamerami i mikrofonami. Zostały one wypożyczone rodzinom uczniów, którzy potrzebują takiego sprzętu do zdalnego nauczania.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uczniowie od kilku tygodni mają obowiązek nauki zdalnej. Nauczyciele przez internet mają realizować z uczniami podstawę programową. Oznacza to, że uczeń powinien mieć do dyspozycji własny komputer, za pomocą którego może być w ciągłym kontakcie z nauczycielami. Niestety, nie wszyscy uczniowie mają komputer w domach.

– Trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie dzieci mają bezpośredni dostęp do takiego sprzętu, w rodzinach gdzie uczy się dwoje czy troje dzieci trudno zapewnić każdemu dziecku komputer tylko do jego dyspozycji. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w tym wyjątkowym czasie część rodziców pracuje zdalnie wykorzystując sprzęt komputerowy znajdujący się w domu – mówią przedstawiciele Gminy Psary.

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji władze gminy Psary podjęły decyzję o przekazaniu 36 zestawów komputerowych dla szkół. Sprzęt pochodzi z zakończonego już projektu unijnego, polegającego na utworzeniu publicznych punktów dostępu do internetu w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

– Takie punkty oczywiście będą nadal funkcjonować i w każdym z nich pozostanie wystarczająca ilość stanowisk komputerowych. Sprzęt, który został udostępniony charakteryzuje się dobrymi parametrami technicznymi, a każdy zestaw zawierał głośniki, mikrofon i kamerę. Chcąc zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki zdalnej w zeszłym tygodniu komputery przekazane zostały do szkół, a tam rozdysponowane potrzebującym rodzinom wedle potrzeb, które zinwentaryzowali dyrektorzy szkół – podkreślają przedstawiciele urzędnicy.

Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie na zakup 25 komputerów (po 5 komputerów dla każdej ze szkół z terenu naszej gminy). Sprzęt w postaci komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem zostanie wykorzystany do realizacji obowiązku nauki zdalnej.

Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy zostało określone przez dyrektorów placówek. Ze środków otrzymanego grantu zakupione zostanie 25 sztuk laptopów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów nie posiadających warunków do kształcenia zdalnego.

Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe w pracy codziennej. Kwota dofinansowania w wysokości 70 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostało do 26 kwietnia. Zgodnie z decyzją rządu egzaminy maturalne i ósmoklasistów zostały przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach rząd będzie informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.