123 mln złotych na walkę z koronawirusem w województwie śląskim zostały podzielone. Wsparcie trafi do 27 podmiotów medycznych, w tym do zagłębiowskich placówek.

Z całej puli przyznanych pieniędzy 105 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 12 mln zł to środki z budżetu państwa. Natomiast 6 mln zł to wkład beneficjentów. Pieniądze zostaną przeznaczone na walkę z koronawirusem w regionie.

– Kolejne miliony przekazujemy podmiotom medycznym w województwie śląskim na walkę z koronawirusem. 123 miliony złotych to znaczne środki, które wygospodarowaliśmy dzięki bardzo dobrej współpracy z Komisją Europejską, rządem premiera Mateusza Morawieckiego, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Dziękuję za to współdziałanie i życzliwość – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. – 27 beneficjentów będzie mogło skorzystać z tych funduszy i przeprowadzić niezbędne modernizacje, zakupić sprzęt i doposażenie. To potwierdzenie konsekwentnego działania władz województwa na rzecz służby zdrowia – dodał.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Wśród placówek, które otrzymają wsparcie znalazły się m.in. Szpital Powiatowy w Zawierciu (3,5 mln zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu (10,8 mln zł), Samodzielny Publiczny ZOZ w Sosnowcu (2,2 mln zł), Centrum Pediatrii w Sosnowcu (900 tys. zł) czy Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie (2,5 mln zł).

Jak wynika ze złożonych wniosków Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu zamierza wydać niemal 11 mln zł na: „zakup sprzętu medycznego, wyposażenia oddziałów szpitalnych, budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury szpitalnej, zakup ambulansów, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych”.