Rozpoczął się kolejny etap prac przy modernizacji oświetlenia ulicznego w Sosnowcu. Wymienionych zostanie 6000 opraw i prawie 1600 słupów.

Drugi etap modernizacji lamp oświetlenia ulicznego to kontynuacja zakończonego we wrześniu 2018 roku, wartego prawie 15 mln zł, projektu polegającego na wymianie opraw oświetlenia ulicznego. Miejsce wysłużonych opraw sodowych i rtęciowych zajęły lampy w technologii LED. W sumie miasto wymieniło 7694 oprawy. To było największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

Teraz przyszedł czas na szerszy etap modernizacji, ponieważ inwestycja obejmuje nie tylko wymianę samych punktów świetlnych, ale również słupów oświetlenia. W sumie wymianą objętych będzie 6000 opraw i prawie 1600 słupów.

Zakres prac obejmuje wymianę, wraz z zabezpieczeniem i przewodami zasilającymi, starych opraw na nowe typu LED oraz wymianę słupów betonowych na stalowe oraz aluminiowe anodowane. Zadaniem firmy FBSerwis, która odpowiada za wymianę, jest także wyposażenie nowych opraw w sterowniki zintegrowane z systemem sterowania oświetlenia. Dzięki temu miasto może monitorować oraz regulować natężenie oświetlenia w zależności od potrzeb, podnosząc przy tym jego efektywność – wyjaśnia Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.

Wymiana oświetlenia ulicznego w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec

Miasto liczy na spore oszczędności

Dzięki modernizacji oświetlenia, pobór mocy zostanie zredukowany o ponad 63 proc., a całkowite zużycie energii zmniejszy się o około 75 proc. To wpłynie pozytywnie na koszty oświetlenia ponoszone przez miasto. Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, obniży się także emisja dwutlenku węgla o ponad 2,6 tys. ton w skali roku, czyli o ponad 75 proc..

Zanim miasto wybrało wykonawcę, wcześniej odkupiło od spółki Tauron Dystrybucja 7315 opraw (z blisko 6000 słupami), w tym 1462 na słupach Tramwajów Śląskich. – To właściwie zakończy modernizacje miejskiego oświetlenia, ponieważ wymianę przejdzie prawie 14000 opraw, czyli 99 procent oświetlenia – podkreśla zastępca prezydenta. – Tauron Dystrybucja nadal jest właścicielem około 5100 punktów świetlnych w większości na sieci skojarzonej, czyli takiej, która nie może być sprzedana miastu – dodaje.

Inwestycja będzie realizowana do końca 2021 roku i obejmie całe miasto. Nowe słupy wraz z oprawami pojawią się m.in. wzdłuż sosnowieckiego odcinka DK94 (od estakady nad torami PKP do granicy z Dąbrową Górniczą), Braci Mieroszewskich, Rydza Śmigłego, Koszalińskiej wraz z osiedlem, al. Blachnickiego, Wawel, Regulacyjna. Z kolei same oprawy będą wymieniane m.in. na: Mikołajczyka, Wileńskiej, całym osiedlu Naftowa, Wojska Polskiego, Białej Przemszy, większości ulic w Zagórzu, Środuli i Sielcu. Podpisana z firmą FBSerwis umowa opiewa na 15,6 mln zł.