Chcesz posłać swoje dziecko do żłobka, ale brakuje miejsc? Ma w tym pomóc klub dziecięcy, który z początkiem 2018 roku rozpocznie działalność przy sosnowieckim „Elektroniku”.

Klub dziecięcy został utworzony w ramach projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” i ma stanowić alternatywę dla żłobka.

– Klub Dziecięcy świadczył będzie usługi opieki nad 15 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Miesięczny koszt za opiekę nad dzieckiem wynosi 50 zł miesięcznie Placówka będzie czynna w godzinach 7.00-20.00 od poniedziałku do piątku zgodnie z deklaracjami rodziców, którzy będą mogli zostawiać swoje pociechy na pięć godzin w ciągu dnia. To kolejna alternatywa dla rodziców, którzy wracają na rynek pracy – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W ramach projektu „Mogę Wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” można skorzystać z opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym lub też ubiegać się o refundację części kosztów wynagrodzenia niań. Rodzice zwolnieni będą z ponoszenia kosztów wyżywienia w klubie dziecięcym.

Koszt adaptacji lokalu przy ulicy Jagiellońskiej 13 na potrzeby Klubu wyniósł 128 904,00 zł z czego 81 251,60 zł zostało poniesione w ramach dofinansowania EFS. Cały projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w  kwocie 1 525 411,08 zł.