Na Sosinie powstanie zorganizowane kąpielisko, aż trzy baseny do pływania. Nowa atrakcja znajdzie się na plaży południowej, gdzie obecnie funkcjonuje kąpielisko wyznaczone bojami. Budowa ruszy już niebawem.

Planowany zakres robót obejmuje budowę podestów pływających wraz z ich podświetleniem, zabudowę urządzeń napowietrzających wodę w kąpielisku oraz elementów wyposażenia. W ramach zadania powstaną także wieża i podesty dla ratowników.

W celu poprawy komfortu plażowania wybudowane zostaną również natryski plażowe wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, a przy strefie gastronomicznej powstanie wolnostojący budynek sanitarny wyposażony w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem.

Ponadto firma wybuduje ciągi piesze na styku plaży z terenem zielonym, schody terenowe wraz z konstrukcją platformy zjazdowej dla niepełnosprawnych łączące plażę ze strefą gastronomiczną. Cały teren zostanie dodatkowo oświetlony oraz wyposażony w elementy małej architektury typu ławki parkowe oraz kosze na śmieci z segregacją odpadów.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie kąpieliska została podpisana z firmą Bako Sport z Dąbrowy Górniczej. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to czerwiec 2022 roku, a łączny koszt zadania to 1 999 000 zł.