Niezależnie od prac kanalizacyjnych, które z racji na ujawnione utrudnienia w terenie pozostają do wykonania na ulicy Brzozowej, Wodociągi Jaworzno prowadzą działania mające na celu odbiór wykonanej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa kanalizacji sanitarnej.

Podejmowane czynności mają doprowadzić do uzyskania pozwolenia na użytkowanie już wybudowanej sieci. Takie rozwiązanie pozwoli gospodarstwom domowym z pozostałych ulic znajdującym się w dzielnicy, rozpocząć procedurę związaną z podłączeniem swojej nieruchomości do kanalizacji.

Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów Jaworzno szacują, że te pojedyncze inwestycje związane z budową przyłączy kanalizacyjnych (z wyłączeniem ulicy Brzozowej) będzie można realizować już w pierwszym kwartale 2022 roku.

– Przypomnijmy, że wszystkie dotychczasowe prace budowlane i odtworzeniowe w Dąbrowie Narodowej zakończyły się zgodnie z planem. Jednak w rejonie ulicy Brzozowej, na trasie budowanej kanalizacji natrafiono na przerost skalny. Spowolniło to znacznie prace kanalizacyjne oraz wymusiło na wodociągach podjęcie zmian w projekcie i w samym wykonawstwie. W celu obejścia skały oraz dla zachowania wszystkich parametrów, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji, zdecydowano o zabudowie w tym miejscu najazdowej pompowni, która pozwoli wykonać kanalizację sanitarną w przedmiotowej ulicy. Ze względu na obecnie panujące na rynku materiałów i dostaw warunki, prace te będą realnie możliwe do wykonane i gotowe do końca czerwca 2022 roku – mówi Sławomir Grucel,rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno.

W związku z powyższym data zakończenia prac budowlanych dla ulicy Brzozowej ulegnie przesunięciu. Tym samym mieszkańcy ulicy Brzozowej swoje przyłącza kanalizacyjne będą mogli wykonywać w wakacje 2022 roku.

Budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej była ostatnim zadaniem, realizowanym przez Wodociągi Jaworzno w ramach unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza VI”. Na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa od początku 2020 roku wybudowano dla ponad 500 gospodarstw domowych, kanalizację sanitarną o długości 19 kilometrów oraz zmodernizowano sieć wodociągową o długości ponad 14 kilometrów.